Praktische check voor verzekeringen voor jongeren


Er is een nieuwe tool beschikbaar gekomen voor jongeren om te ontdekken of er sprake is van voldoende dekking met de verzekeringen. De tool van SnelZekerCheck laat een aantal vragen door de jongeren beantwoorden en aan de hand daarvan wordt duidelijk of de risico’s voldoende gedekt zijn met verzekeringen. Ook geeft de tool inzicht in welke risico’s er extra aandacht vragen, bijvoorbeeld met het afsluiten van een verzekering.

 

Het Jongeren Innovatie Programma is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en heeft het initiatief genomen voor deze snelle verzekeringscheck. Er behoren jonge professionals tot JIP die werkzaam zijn bij verzekeraars en zich onder meer richten op innovaties. De check voor jongeren is tot stand gekomen om deze doelgroep zich meer bewust te laten worden over risico’s en verzekeringen die daarvoor beschikbaar zijn. Er maken meerdere thema’s deel uit van de tool om de risico’s te checken. Reizen is bijvoorbeeld een thema net als wonen. De vragen kunnen beantwoord worden met ja of nee en daarop worden de risico’s van de jongere overzichtelijk samengesteld per thema.

 

Het kan dus zijn dat het ene thema geen verdere aandacht behoeft. Bijvoorbeeld als de jongere vaak reist en daarvoor een doorlopende reisverzekering met meerdere dekkingen  heeft afgesloten. Een ander thema als wonen verdient dan wellicht meer aandacht als de jongere heeft nagelaten om een inboedelverzekering af te sluiten. Het is een handige en praktisch check voor jongeren en zeker ook voor studenten die met de aanvang van het nieuwe studiejaar het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 04-09-2018