Claims op verzekering door brand het hoogst bij ouderen


De groep ouderen in de leeftijd van 80 tot 85 doet het vaakst een beroep op de verzekering als gevolg van brand. Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat er in een tijdsbestek van vijf jaren drie keer zo vaak schade door brand is gemeld bij verzekeraars door de ouderen in bovengenoemde leeftijdscategorie in vergelijking met personen in de leeftijd tussen 50 en 55 jaar.

 

De minste schade door brand wordt geclaimd door consumenten in de leeftijdscategorie tussen 40 en 50 jaar. Het Verbond van Verzekeraars heeft overigens gemeld dat niet vaststaat dat er bij ouderen daadwerkelijk sprake is van een toename van het aantal branden. Het is wel duidelijk dat ouderen met een groter risico op het ontstaan van brand te maken hebben.

 

De toenemende vergrijzing is onder meer aanleiding dat er aandacht wordt besteed aan de relatie brandpreventie en ouderen. In de maand oktober van dit jaar worden de Nationale Brandpreventieweken weer gehouden en tijdens die weken zullen de thuiswonende ouderen centraal staan. Het ligt in de lijn der verwachting dat er onder ouderen vaker sprake zal zijn van brandslachtoffers en dat zal een groter aantal claims op de inboedelverzekering tot gevolg hebben.

 

Door de aandacht te richten op brandpreventie kan er veel ellende worden komen. Brand ontstaat bij ouderen onder meer doordat de vlam in de plan slaat of doordat er kaarsjes in de buurt van een gordijn worden gezet. Het installeren van een rookmelder is een van de middelen waar ouderen en overigens ook jongeren gebruik van kunnen maken om tijdig gewaarschuwd te worden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 01-04-2014