Consumenten tevreden over communicatie verzekeringen


Uit een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars is gebleken dat consumenten positiever zijn geworden over de begrijpelijkheid van berichten in brieven en mails van verzekeraars over verzekeringen. Ook zijn de consumenten van mening dat er sprake is van een meer eerlijke en vriendelijke behandeling. Er zijn door het Verbond van Verzekeraars in totaal drie onderzoeken uitgevoerd naar de klanttevredenheid en daaraan hebben ruim twintigduizend consumenten en zakelijke klanten meegedaan.

 

Er wordt ieder jaar weer gepeild door het Verbond van Verzekeraars hoe het is gesteld met de klanttevredenheid over verzekeraars. Aan de hand van de laatste onderzoeken kan gesteld worden dat er sprake is van een positieve trend ten aanzien van de communicatie en klanttevredenheid. Op het gebied van de particuliere schadeverzekeringen is het percentage klanten dat tevreden is over een eerlijke behandeling gestegen van 74 procent naar 78 procent. De klantvriendelijkheid kreeg daarbij hetzelfde percentage. Ruim 90 procent vindt de communicatie over verzekeringen in brieven en mails begrijpelijk en overzichtelijk.

 

Overigens waren niet alle uitkomsten van het onderzoek positief, want het percentage van consumenten dat zich door de verzekeraar zelf belangrijk voelt gevonden, daalde van 67 procent naar een percentage van 61 procent. Ten aanzien van de markt voor levensverzekeringen is er een soortgelijke uitkomst te zien in vergelijking met de markt voor particuliere schadeverzekeringen. Met betrekking tot de zakelijke verzekeringen geldt dat er minder positief werd geoordeeld door de respondenten. De waardering daalde daarbij vooral met betrekking tot de klantfocus, maar ook op het gebied van claims en uitkeringen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 27-01-2015