Aantal zorgverzekeringen is gedaald


Voor dit jaar hebben consumenten de gelegenheid gehad om een keuze te maken uit een aanbod met 61 zorgverzekeringen. Dat is een daling van het aantal zorgpolissen als er gekeken wordt naar het aanbod van een jaar eerder. Er werden voor dit jaar namelijk tien polissen minder aangeboden om een keuze uit te maken. Het niveau van 2012 is hiermee qua keuze en aanbod bereikt, zoals is gebleken uit de informatie van de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld 2016. De afgelopen jaren was het zo dat er sprake was van een stijging van het aantal zorgverzekeringen waar consumenten de gelegenheid voor kregen om een keuze uit te maken. Als de informatie van Vektis gevolgd wordt, dan blijkt dat er nu sprake is van een ommekeer.

 

Er wordt meer interessante informatie verstrekt over zorgverzekeringen in de Zorgthermometer. Zo blijkt dat de meeste consumenten dit jaar voor een natura zorgverzekering hebben gekozen. Dat percentage komt namelijk uit op 75 procent. Daarnaast heeft 84 procent een aanvullende polis. Opvallend is dat het vooral jongeren en mannen zijn die vaker de keuze maken om zich aanvullend te verzekerden. Verder zijn er twee trends waar te nemen, namelijk de voortzetting van de daling van verzekerden die een collectieve polis hebben afgesloten en de toename van de zorgverzekeringen met een vrijwillig eigen risico. Overigens is het zo dat er vier grote zorgverzekeraars zijn, zoals Menzis, CZ, VGZ en Zilveren Kruis en dat er vijf kleinere partijen op de markt actief zijn, waaronder DSW en ASR. De markt wordt grotendeels bediend door de vier grootste zorgverzekeraars.

 Geschreven door Verzekeren.net op 19-04-2016