Digitale training om claims op inboedelverzekering te voorkomen


In Nederland zijn bepaalde doelgroepen meer kwetsbaar dan andere doelgroepen. Zo krijgen ouderen gemiddeld vaker te maken met brand in de woning en is deze groep gemiddeld vaker slachtoffer van babbeltrucs. Bij brand ontstaat er schade in huis en kan er een beroep worden gedaan op de inboedelverzekering. Het aantal claims op de inboedelverzekering kan lager worden als ouderen de veiligheid in huis vergroten. In het kader van het vergroten van de veiligheid in huis is er voor ouderen een digitale training Veilig Wonen ontwikkeld.

 

Ouderen worden door het volgen van de digitale training geholpen om een meer veilige woonsituatie te creëren. Ouderen die de training volgen kunnen op een interactieve en leuke manier wijzer worden en krijgen tips en adviezen aangereikt om de veiligheid te vergroten. Het gaat daarbij niet alleen om het voorkomen van brand, maar ook om inbraak en woningovervallen te voorkomen en weerbaar te zijn tegen babbeltrucs.

 

Overigens kunnen ook andere doelgroepen dan ouderen de training volgen om brand, inbraak en woningovervallen zoveel mogelijk te voorkomen. De digitale training Veilig Wonen is gratis te volgen via de website Woonveiliger.nl. Er zijn meerdere partijen geweest die zich zorgen maken om de toename van risico’s die zich voordoen bij ouderen. Bij personen die ouder zijn dan 65 jaar vallen bij brand 2,7 meer doden in vergelijking met jongere personen. Het aanbieden van de training heeft als doel om ouderen zich meer bewust te maken van gevaren en risico’s en om uiteraard de risico’s in huis daardoor te beperken.

 Geschreven door Verzekeren.net op 09-06-2015