Extra verzekering afsluiten tegen sneeuw is niet nodig


Er zijn altijd weersomstandigheden die op een onverwacht moment schadegebeurtenissen tot gevolg hebben. Sneeuwval behoort tot de weersomstandigheden, waarbij er altijd sprake is van meer schadegevallen dan tijdens regenachtige of droge dagen. Gladheid op de weg en dikke lagen sneeuw op de daken kunnen elk op hun eigen manier tot schade leiden. Er zijn tijdens sneeuwdagen altijd meer auto’s op de weg, die bij ongelukken betrokken raken en een dikke laag sneeuw op het dak kan tot het bezwijken ervan leiden. Dat brengt schade met zich mee, maar het is in elk geval niet nodig een extra verzekering tegen sneeuw af te sluiten.

 

Elke keer als er sprake is van hevige sneeuwval en er veel sneeuw op de daken blijft liggen, doen er zich wel schadegevallen voor. Het gewicht van de sneeuw is dan te groot om door het dak gedragen te worden, waardoor het dak bezwijkt en er schade ontstaat. In dat geval kan er altijd een beroep worden gedaan op de opstalverzekering, want daarmee wordt dekking geboden tegen dergelijke gebeurtenissen. Een extra verzekering afsluiten tegen sneeuw is dus niet noodzakelijk.

 

De kans op een ongeluk met de auto is groter tijdens sneeuwval dan op een zonnige dag. Dat heeft alles te maken met de gladheid op de wegen, waardoor de auto sneller kan wegglijden. De autoverzekering voorziet dan in het vergoeden van de schade aan de eigen auto als er sprake is van een casco dekking en vergoedt schade aan andere via de wa dekking. Ook hiervoor geldt dat een extra verzekering afsluiten tegen sneeuw niet nodig zal zijn.

 Geschreven door Verzekeren.net op 22-01-2013