Stijging aantal gevallen fraude met verzekeringen


Er is het afgelopen jaar sprake geweest van een stijging van het aantal fraudegevallen met verzekeringen. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit heeft geconstateerd dat het aantal fraudegevallen het afgelopen jaar ten opzichte van een jaar eerder met 17% procent is gestegen. Het ging om 5.200 frauduleuze situaties, waarbij er vooral fraude werd gepleegd met autoverzekeringen, inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. De situaties, waarin fraude wordt gepleegd en getracht wordt om de verzekeraar op te lichten variëren. Zo is er het voorbeeld van een situatie, waarbij er werd voorgedaan alsof er een inbraak had plaatsgevonden. Daarbij waren de zogenoemde gestolen spullen elders ondergebracht. In een andere situatie werd door een bedrijf na een brand een veel hogere voorraad gemeld als onderdeel van de geleden schade.

 

Er zijn ook situaties van fraude die met weinig speurwerk te ontdekken zijn. Bijvoorbeeld als er iemand schade meldt aan een gebouw door hevige sneeuwval terwijl na onderzoek is gebleken dat er zich helemaal geen sneeuwval heeft voorgedaan op de betreffende datum. Er zijn meerdere verzekeringen, waarbij het aantal frauduleuze situaties is gestegen. Aan de andere kant is er ook een daling geweest ten aanzien van de fraude die gepleegd werd met betrekking tot zorgverzekeringen. Ten aanzien van de ziektekostenverzekeringen voor bedrijven is er inmiddels een constructie die extra aandacht krijgt van verzekeraars. Bijvoorbeeld als neppersoneel een loonsverhoging heeft gekregen en zich daarna ziekmeldt om daarna een beroep op de verzekeraar te doen. Overigens is ook het aantal letselschadeclaims met een frauduleus karakter het afgelopen jaar verder toegenomen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 03-04-2018