Gezinnen claimen vaakst via brandverzekering


Het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland hebben een Risicomonitor Woningbranden uitgebracht. Hieruit komt naar voren dat het vooral gezinnen zijn die een claim indienen via de brandverzekering. Het is opvallend dat juist gezinnen meer dan andere samengestelde huishoudens een claim indienen via de brandverzekering. Het is zelfs zo dat in 2017 gezinnen dubbel zo vaak een claim bij de verzekeraar hebben ingediend.

 

Het gaat hier om de groep verzekerden die een leeftijd hebben tussen 38 jaar en 56 jaar. Dit is een groep die doorgaans kinderen hebben die tot het huishouden behoren. De reden dat er vaker brandclaims zijn ingediend, is vrij simpel. Het komt nu eenmaal vaak voor dat kinderen met vuur spelen. Ook beschikken de gezinnen met kinderen over tablets en smartphones en eventueel hoverboards. Het blijkt dat het regelmatig voorkomt dat er een accu doorbrandt dat schade tot gevolg heeft. Ook wasdrogers draaien vaker in huishoudens met kinderen. De wasdroger is een apparaat dat ook regelmatig voor brand zorgt.

 

Verder hebben gezinnen met kinderen een druk leven en is er minder aandacht voor de risico’s van brand. Een ongeluk in de keuken is bijvoorbeeld zo gebeurd. Er zijn in totaal in 2017 ruim 95.000 brandclaims ingediend op de woonverzekeringen, zoals op de inboedelverzekering en opstalverzekering. Overigens is het wel zo dat het percentage ten opzichte van een jaar eerder een daling laat zien. In 2017 zijn er in dat opzicht 7% minder claims ingediend. Dat is weer te verklaren uit het gegeven dat er minder onweer is geweest.

 Geschreven door Verzekeren.net op 06-11-2018