Reaal verhoogt premie verzekeringen bij veel claims


Verzekerden bij Reaal die veel claims indienen, kunnen rekenen op een verhoging van de premie van verzekeringen. Het gaat dan onder meer om de premies voor inboedelverzekeringen, opstalverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en reisverzekeringen. Reaal was altijd onderdeel van SNS, maar behoort nu tot het Chinese Anbang. Deze verzekeraar wil dat verzekerden die weinig tot niets claimen sparen en voeren daarom een verhoging door voor verzekerden die veel claimen.

 

Het gaat hier overigens wel om een kleine groep die in verhouding veel claimt. Er is een grotere groep van verzekerden die gemiddelde claims indienen die te maken krijgen met een indexatie. Niet alleen de premie stijgt van de verzekeringen van degene die veel claimt. Er is namelijk ook sprake van het verhogen van het eigen risico voor deze groep personen. Uit de informatie die bekend is, blijkt dat Reaal een echt hoge verhoging doorgaat voeren.

 

De verhoging van de verzekeringspremie kan namelijk wel uitkomen op 50 procent of zelfs 75 procent. Als er over percentages wordt gesproken, gaat het hier om ongeveer 2 procent van alle klanten die een dergelijke verhoging tegemoet kunnen zien. De verhoging van de premie gaat in op 1 juli 2017. De klanten die met een verhoging te maken krijgen, worden daarover tijdig geïnformeerd. Het is na het bekendmaken van de verhoging van de premie van de verzekeringen toegestaan om over te stappen naar een andere verzekeraar. Met dergelijke verhogingen van 50 tot 75 procent zal de kleine groep verzekerden de overstap naar een andere verzekeraar zeker in overweging nemen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 02-05-2017