Inboedelverzekering voor studenten op kamers


Met het vervallen van de basisbeurs als gift voor studenten komt er minder geld beschikbaar, zodat er extra op de uitgaven moet worden gelet. Het is echter wel verstandig dat studenten die op kamers gaan een inboedelverzekering afsluiten. De premie is maandelijks niet hoog, maar de financiële gevolgen kunnen wel groot zijn als er geen inboedelverzekering is en er schade aan de inboedel ontstaat.

 

Alle studenten die op kamers wonen doen er zeker goed aan om een inboedelverzekering af te sluiten. Er wordt dan onder meer dekking geboden tegen schade door brand, maar bijvoorbeeld ook voor schade door wateroverlast of als er een inbreker de studentenkamer is binnengekomen en bijvoorbeeld een laptop, tablet of andere waardevolle spullen steelt.

 

Een ongelukje kan ook in een klein hoekje van de studentenkamer zitten en als er schade ontstaat, dan is de student verder van huis zonder inboedelverzekering. Er zijn talloze verzekeraars die speciaal voor studenten een inboedelverzekering beschikbaar hebben. Daarnaast kunnen studenten de keuze maken om bijvoorbeeld ook kostbaarheden buiten het huis te verzekeren. Bovendien wordt bij het verzekeren van de inboedel de mogelijkheid geboden om voor een uitgebreide dekking of voor een complete dekking te kiezen.

 

Het is aan te raden om te kijken of er sprake is van een eigen risico bij een gebeurtenis, waarbij er schade wordt geclaimd. Verder kan uiteraard van de mogelijkheid gebruik worden gemaakt om meerdere inboedelverzekering van diverse verzekeraars even te vergelijken. Dat is zo gebeurd en kan per maand zomaar wat geld schelen doordat er verschillen in premies zijn.

 Geschreven door Verzekeren.net op 25-08-2015