Flexibele inkomensverzekering voor zzp van Unive


Unive is met een pilot gestart voor de zzp’ers die een flexibele inkomensverzekering kunnen afsluiten. Een grote meerderheid van de zelfstandig ondernemers beschikt niet over een vangnet als er zich een ongeval of een ziekte voordoet. De bestaande verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid voor deze zelfstandigen zijn vaak onbetaalbaar. Unive heeft daarom besloten om voor zzp’ers tot de leeftijd van 45 jaar een inkomensverzekering te ontwikkelen. Deze verzekering maakt geen onderscheid in de beroepsgroep, zodat bouwvakkers niet duurder uit zijn dan bijvoorbeeld een webdesigner. De nieuwe verzekering wordt vandaag op dinsdag 7 maar als pilot geïntroduceerd.

 

Uit cijfers van Unive blijkt dat meer dan 90 procent van de zzp’ers tot een leeftijd van 45 jaar na een ziekte of ongeval binnen twee jaar weer beter is. Dat is ook een reden dat ervoor gekozen is om de inkomensverzekering maximaal twee jaar te laten uitkeren bij een ziekte of een ongeval. Er moet wel een arbeidsongeschiktheidspercentage zijn van 45 procent of meer. Met deze speciale verzekering kan een grote groep ondernemers van een vangnet gebruikmaken op het moment dat het echt nodig is. De laagste premie waarvoor gekozen kan worden, bedraagt 25 euro per maand. De premie kan oplopen tot 150 euro per maand en als hiervoor gekozen wordt, kan gerekend worden op een uitkering van 2.000 euro bruto per maand. Een extra voordeel is dat de premie fiscaal aftrekbaar is. Het betreft een pilot bij Unive Zuid-Holland en Unive Noord-Nederland. Bij gebleken succes kan de pilot uiteraard verder worden uitgebreid naar de rest van Nederland.

 Geschreven door Verzekeren.net op 07-03-2017