Inperking vrije artsenkeuze zorgverzekering toegestaan


De Eerste Kamer heeft in verband met een voorstel tot een wijziging van de wet die betrekking heeft op het inperken van de vrije artsenkeuze voor de zorgverzekering advies gevraagd aan de Raad van State. Dit omdat er onduidelijkheid zou bestaan ten aanzien van de mogelijkheid dat de inperking eventueel in strijd zou zijn met de regels in Europa. De Raad van State heeft nu echter geconcludeerd dat er geen sprake is van in strijd zijnde regelgeving, zodat de weg vrij ligt om de wetswijziging door te voeren.

 

Dat betekent concreet dat er weer een nieuwe vorm van zorgverzekering bijkomt en we een zorgpolis, waarbij het recht op vrije artsenkeuze is ingeperkt. In die zin dat de zorgverzekeraar niet langer gehouden is om de maximale vergoeding toe te kennen die bestaat uit een bepaald percentage van de kosten indien er sprake is van niet gecontracteerde zorg.

 

De Raad van State vindt de inperking van de vrije artsenkeuze bij de zorgverzekering niet in strijd met de regels doordat er voor iedereen in Nederland een vrijheid bestaat ten aanzien van de keuze van de zorgverzekering. Het staat de consument vrij om voor een zorgverzekering te kiezen, waarbij de vrije zorgkeuze sterk wordt ingeperkt. De consument kan namelijk ook voor een zorgverzekering kiezen, waarbij alle kosten ongeacht of de zorg gecontracteerd is of niet worden vergoed door de verzekeraar.

 

Het voordeel van de nieuwe zorgverzekering die naast de bestaande verzekeringen komt, is dat er een lagere premie aan gekoppeld zal worden doordat de zorgverzekeraar goedkoper zorg kan inkopen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 28-10-2014