Consumenten kiezen niet altijd goede zorgverzekering


De Patiëntenfederatie NPCF heeft een onderzoek gehouden, waar 10.000 consumenten aan deel hebben genomen. Daaruit is gebleken dat 5 procent van de verzekerden met een zorgverzekering de verkeerde polis hebben afgesloten. Met betrekking tot de verkeerde zorgpolis geldt onder meer dat verzekerden bij het afnemen van zorg veel moeten bijbetalen, maar ook dat niet alle zorg wordt vergoed en dat niet altijd de keuze gemaakt kan worden om zorg af te nemen bij een bepaalde zorgaanbieder.

 

De federatie laat weten dat het aanbod van zorgverzekeringen te groot is en dat consumenten onvoldoende informatie tot de beschikking krijgen om een goede en weloverwogen keuze te maken. Zo blijkt dat 20 procent van de respondenten niet eens weet welke polis er voor de basisverzekering is afgesloten. Het kan verstrekkende gevolgen hebben als een niet geschikte polis wordt afgesloten, want dat kan extra hoge kosten met zich meebrengen of een beperking in de keuze voor zorgaanbieders.

 

Er zijn allerlei voorbeelden die laten zien dat er sprake is geweest van onverwachte kosten. Zo was er een patiënt met een budgetpolis die zelf meer dan 1.000 euro moest betalen voor het afnemen van zorg doordat de gekozen zorgaanbieder geen contract had met de zorgverzekeraar.

 

Op basis van de resultaten van het onderzoek gaat de federatie en ook de Consumentenbond onderzoeken welke informatie van belang is om een goede keuze te kunnen maken voor het afsluiten van een zorgverzekering. Er wordt dan aan de hand daarvan een overzicht opgesteld dat verzekeraars met de polis aan verzekerden moeten verstrekken.

 Geschreven door Verzekeren.net op 06-10-2015