Klachten over zorgverzekering nemen toe


Er is sprake van een toenemend aantal klachten dat betrekking heeft op de zorgverzekering. Uit het jaarverslag van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen blijkt dat er sprake is van een toename van 19 procent in 2013 ten aanzien van een jaar daarvoor. Het aantal klachten nam toe, maar het aantal geschillen is met vijf procent gedaald.

 

De toename van het aantal klachten heeft onder meer betrekking op het eigen risico. De laatste jaren is het bedrag van het eigen risico fors verhoogd. In 2012 was het bedrag aan eigen risico nog 220 euro en dat is een jaar later gestegen naar een bedrag van 350 euro. De Geschillencommissie is bovendien geconfronteerd met een verdubbeling van de zogenoemde premiedossiers. Er is in Nederland een groot aantal consumenten dat een achterstand in de betaling van de premie van de zorgverzekering heeft opgelopen.

 

Op het moment dat er sprake is van een betalingsachterstand van de premie zorgverzekering van minimaal een half jaar, dan wordt dat door de zorgverzekeraar gemeld bij het Zorginstituut Nederland dat eerder door het leven ging als het CVZ. De consumenten wordt dan als wanbetaler geregistreerd. Er zijn echter steeds meer wanbetalers is het daar niet mee eens zijn en daar dus verweer tegen gaan voeren.

 

Als een verzekerde een klacht heeft die betrekking heeft op de zorgverzekering, dan is de eerste stap die genomen moet worden het kenbaar maken van de klacht bij de zorgverzekeraar. Als daar geen bevredigende uitkomst uit voortkomt, dan kan de verzekerde de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

 Geschreven door Verzekeren.net op 22-04-2014