Korting op inboedelverzekering bij goed beveiligde woning


Er zijn bij het afsluiten van een inboedelverzekering diverse aspecten waar goed op gelet kan worden en één daarvan is dat er een korting verkregen kan worden als de woning goed is beveiligd tegen inbraak. De ramen en deuren van het huis dienen dan voorzien te zijn van inbraakveilige sloten, waarna het Politiekeurmerk Veilig Wonen kan worden verkregen.

 

Veel nieuwbouwhuizen worden standaard al voorzien van inbraakveilige sloten, maar het is zeker voor oudere woningen ook aan te raden om het huis van veiligheidssloten te voorzien die voldoen aan de richtlijnen van het keurmerk. De kans op inbraak neemt in dat geval af. Het voordeel dat behaald kan worden met een huis dat goed beveiligd is, kan oplopen tot een korting van 20 procent op de premie van de inboedelverzekering. Om voor het keurmerk en de korting op de premie van de inboedelverzekering in aanmerking te komen, dient er ook nog aan een aantal andere voorwaarden te worden voldaan. Zo dient er buitenverlichting te zijn bij de toegangsdeuren van de woning en moeten er in de woning brandmelders worden aangebracht.

 

De korting op de verzekeringspremie is aantrekkelijk en er kan van nog meer korting worden geprofiteerd bij diverse verzekeraars. Kijk bijvoorbeeld of het aantrekkelijk is om meerdere verzekeringen bij een verzekeraar onder te brengen, zoals een autoverzekering, inboedelverzekering en reisverzekering. Er wordt vaak een aantrekkelijk korting verstrekt op de premie indien er sprake is van een zogenoemde pakketverzekering. Daarnaast loont het natuurlijk indien er een vergelijking wordt gemaakt bij meerdere verzekeraars die pakketkorting bieden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 18-03-2014

Korting op inboedelverzekering van Interpolis bij ThuisWacht


Interpolis is een van de vele verzekeraars waar een inboedelverzekering kan worden afgesloten. Het is bij de meeste verzekeraars mogelijk om voordelig een inboedelverzekering af te sluiten op het moment dat er sprake is van het keurmerk Veilig Wonen. Nu biedt Interpolis tevens een korting aan op de inboedelverzekering indien de keuze wordt gemaakt voor de toepassing van ThuisWacht. Dit is een veiligheidspakket dat in samenwerking tussen Interpolis en Toon is gerealiseerd. Het veiligheidspakket bevat onder meer een camera, maar ook deursensoren en raamsensoren. Daarnaast is er een app beschikbaar en daarmee is het mogelijk om vanaf elke plek te kijken wat er thuis aan de hand is.

 

De korting op de premie van de inboedelverzekering bedraagt 14% indien de verzekerde de keuze maakt voor het gebruik van ThuisWacht. Op het moment dat er in het huis of aan de buitenzijde een beweging gedetecteerd wordt, bijvoorbeeld als met kracht geprobeerd wordt de deur of een raam open te breken, volgt er een melding. De verzekerde krijgt de melding via de telefoon en kan op dat moment real time zien wat er in het huis gebeurt. Dat is overigens onlangs ook nog in de praktijk gebeurt, waarbij een verzekerde vanaf het vakantieadres zag dat er ingebroken werd in de eigen woning in Nederland. Na het waarnemen van een ongewenste indringer is het uiteraard meteen mogelijk de politie in te schakelen. Overigens kan de alarmmelding naar keuze ook aan anderen gegeven worden, zoals buren of aan een alarmdienst. Verder biedt ThuisWacht de optie om een signaal te geven als kinderen thuis zijn gekomen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 03-07-2018