Nieuwe kwaliteitscode rechtsbijstandverzekering


De verzekeraars die rechtsbijstandverzekeringen aanbieden, zullen met een nieuwe kwaliteitscode gaan werken. In de code staan richtlijnen opgenomen voor het handelen en de richtlijnen zijn bindend. De nieuwe kwaliteitscode is tot stand gekomen naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof over het recht op vrije advocaatkeuze van verzekerden met een rechtsbijstandverzekering.

 

In de nieuwe code staat dat verzekeraars klanten op een actieve wijze informatie moeten verstrekken ten aanzien van het recht op de vrije advocaatkeuze. Zo dienen verzekerden erop gewezen te worden dat verzekerden zelf een advocaat mogen kiezen indien er sprake is van een administratieve of gerechtelijke procedure. Verder wordt van de verzekeraar verwacht dat er op de website melding wordt gemaakt over de termijn waarbinnen een klacht of vraag moet zijn beantwoord.

 

De wijziging in de kwaliteitscode is de eerste sinds april 2011. De code geeft richtlijnen wat een verzekerde met een rechtsbijstandverzekering mag verwachten als een beroep op de polis wordt gedaan. Er worden verder algemene gedragsregels vermeld en er staan regels voor de wijze van behandeling van schade in opgenomen.

 

Het was nodig om de kwaliteitscode te wijzigen naar aanleiding van de uitspraak die vorig jaar door het Europees Hof van Justitie is gedaan. Tot de uitspraak was het doorgaans de werkwijze dat verzekerden een beroep konden doen op de juristen die in dienst waren bij de verzekeraar of daarmee samenwerkten. Overigens zijn er al meerdere verzekeraars die de regels aangepast hebben naar aanleiding van de uitspraak en nu voor de vrije advocaatkeuze maximale vergoedingen hebben vastgesteld.

 Geschreven door Verzekeren.net op 24-06-2014