Leeftijd van verzekerde mag van invloed zijn op verzekeringspremie


Norbert Klein van de politieke partij 50PLUS had vragen gesteld over de leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij het afsluiten van een autoverzekering. Senioren zijn namelijk meer kosten kwijt voor het verzekeren van een auto. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft daar nu antwoord op gegeven en het blijkt dat verzekeraars het recht hebben om rekening te houden met de leeftijd van verzekerden als dat verzekeringstechnisch gezien relevant is.

 

Verzekeraars hebben in Nederland een bepaalde vrijheid om normen voor acceptatie en toelating tot de verzekering vast te stellen. In dat opzicht is het ook toegestaan om de leeftijd bij toelating tot de verzekering mee te laten tellen. Er zijn namelijk factoren die de hoogte van het risico op schade beïnvloeden, zoals de geestelijke en lichamelijke conditie, maar ook het verleden op het gebied van schadeclaims en andere persoonlijke aspecten kunnen een rol spelen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat de verschillende factoren ook een samenhang kunnen vertonen met de leeftijd van de aanvrager.

 

Overigens heeft minister van Binnenlandse Zaken wel vermeld dat verzekeraars met het stellen van leeftijdscriteria zorgvuldig moeten omgaan. Verzekeraars hebben in dat opzicht ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

De leeftijdsdiscriminatie is niet alleen van toepassing op bijvoorbeeld zestigplussers die de auto willen verzekeren. Ook de groep van jonge bestuurders heeft te maken met discriminatie op leeftijd. Jongeren in de leeftijd van 20 jaar betalen bijvoorbeeld dubbel zoveel premie voor het verzekeren van een auto in vergelijking met de verzekerden die een leeftijd boven de 30 jaar hebben.

 Geschreven door Verzekeren.net op 11-03-2014