10 procent meer fraudedossiers verzekeringen


In 2015 zijn er in totaal tien procent meer fraudedossiers gemeld door verzekeraars bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit in vergelijking met een jaar eerder. Er zijn maandelijks gemiddeld genomen meer dan driehonderd meldingen bij het centrum binnengekomen dat overigens een onderdeel vormt van het Verbond van Verzekeraars. In de branche voor verzekeringen zijn de meeste meldingen van fraudedossiers binnengekomen die betrekking hadden op motorrijtuigen en brand.

 

Er zijn het afgelopen jaar overigens meer onderzoeken naar incidenten geweest bij verzekeringen die een relatief hoge geldelijke impact hebben, zoals bij arbeidsongeschiktheid en hypotheken. Er zijn vijf keer zoveel meldingen binnengekomen die betrekking hadden op aan hypotheek gerelateerde verzekeringen.

 

De verzekeraars werken onderling samen ten aanzien van het delen van informatie, maar ook met het CVB, OM en met de politie. Er zijn door het CVB aan de hand van een tip die de politie gaf aan verzekeraars melden dat er twee inbraken waren gemeld die achteraf niet plaatsgevonden bleken te hebben. Ook werd ten onrechte een mobiel als gestolen opgegeven en ging het bij twee sterfgevallen om moord. Er werd door de politie het afgelopen jaar vaker een beroep gedaan op het CVB om garant te staan voor tipgeld dat uitgekeerd kon worden. Er is door verzekeraars een bedrag van 14.500 euro aan tipgeld betaald naar aanleiding van onderzoeken door de politie die op succesvolle wijze afgerond zijn. De goederen die door de tips weer boven water zijn gekomen, bleken een totale dagwaarde te hebben van 188.000 euro, zodat het uitgekeerde tipgeld meer dan de moeite waard is gebleken.

 Geschreven door Verzekeren.net op 01-03-2016