Misverstanden over zorgverzekeringen 2016


In de maand december maken veel consumenten de afweging om al dan niet over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, maar dit jaar lijkt het allemaal net even wat anders te verlopen. Normaal gesproken moeten de zorgverzekeraars op 19 november contracten hebben gesloten met de zorgaanbieders, maar dit jaar is er wat dat betreft nog geen 100 procent zekerheid welke zorgaanbieders bezocht kunnen worden met de zorgverzekering. Dat leidt overigens ook tot veel misverstanden. Een grote meerderheid denkt dat de zorgverzekering helemaal hetzelfde blijft als er geen overstap wordt gemaakt naar een andere verzekeraar, waarbij dezelfde artsen en zorgverleners bezocht kunnen worden als dit jaar. Een kleine minderheid is ook van mening dat dezelfde zorgkosten worden vergoed als de huidige polis behouden blijft.

 

Het zijn vooral ouderen die trouw blijven aan de eigen zorgverzekeraar en minder snel de neiging hebben om over te stappen naar een andere partij. De ANBO heeft een onderzoek uitgevoerd en daaruit blijkt dat 60 procent van de senioren sinds de invoering van de zorgverzekering nog nooit is overgestapt. De polis en de voorwaarden kunnen ieder jaar veranderen en dan gaat het niet alleen om de hoogte van de premie, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld de vrije zorgkeuze. De seniorenbond ANBO is van mening dat zorgverzekeraars duidelijkheid moeten bieden aan de verzekerden en hen beter moeten informeren over de wijzigingen als de nieuwe polis in november bekend wordt gemaakt. Als de verschillen dan op een rijtje worden gezet tussen de huidige polis en de nieuwe zorgverzekering 2016, dan geeft dat de verzekerde meer inzicht.

 Geschreven door Verzekeren.net op 08-12-2015