NMa roept verzekeraars tot orde


De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) heeft waarschijnlijk een overtreding geconstateerd. Het zogenoemde kartelverbod zou overtreden zijn in het jaar 2008. Deze overtreding werd 3 jaar geleden geconstateerd door verscheidene verzekeraars werkzaam in het domein van aansprakelijkheidsverzekeringen voor notarissen.

Verschillende verzekeraars, zoals Delta Lloyd en ASR, hadden een zogenoemde “pool” opgericht en werkten hierin samen waardoor ze de risico’s konden spreiden. Deze pool had zo’n 60% van de verzekeringsmarkt in hun handen. Hierdoor werd de concurrentie in dezelfde markt beperkt, aldus de NMa.

Door deze overtredingen te constateren heeft het NMa aangegeven dat ze het anders aan moeten pakken. De samenwerking tussen de verzekeraars gebeurde zeker niet stiekem. De verzekeraars hebben gezegd hun werkwijze te veranderen. Doordat het niet stiekem gebeurde en omdat ze aangegeven hebben willen te veranderen gaat de Nederlandse Mededingingsautoriteit geen vervolgonderzoek starten. Ook wordt er aan de verzekeringspartijen geen boete gegeven.

Ondertussen zijn er wel maatregelen genomen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een protocol opgemaakt. In dit protocol kunnen verzekeraars zelf beoordelen of een pool in overeenstemming is met de mededingingsregels. De ondernemingen die hierbij zijn betrokken hebben naar aanleiding van het onderzoek gezegd dat zij gaan aanpassen. Dit heeft als gevolg dat de pool stopgezet wordt of een marktaandeel heeft van maximaal 20 procent. Voor advocatenpools, accountantpools en makelaarpools hebben de verzekeringsmaatschappijen op eigen initiatief een vergelijkbare toezegging gedaan.Geschreven door Verzekeren.net op 03-01-2011