Onduidelijkheid in verzekeringen voor militairen


Het ministerie van Defensie heeft een waarschuwing laten uitgaan met betrekking tot een assurantiekantoor, dat medewerkers van Defensie inclusief familieleden heeft benaderd voor het afsluiten van diverse verzekeringsproducten. Het departement heeft laten weten dat er onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop het kantoor De Nederlandse Voorlichtingsgroep aan de adresgegevens en in bepaalde situaties ook aan verzekeringgegevens is gekomen.

Een woordvoerder van het ministerie heeft verteld dat er meerdere klachten in ontvangst zijn genomen van militairen en gezinsleden. Een jaar eerder was er al commotie ontstaan met betrekking tot een onjuiste voorlichting aan militairen ten aanzien van een uitvaartverzekering door adviseurs van het kantoor Burgthuys Adviesgroep. De Nederlandse Voorlichtingsgroep heeft echter geen directe band met militaire vakbond. Defensie vermoedt dan ook dat zich een ander bedrijf op deze markt heeft gestort.

Het defensiepersoneel is opgeroepen om alert te zijn en vooral informatie te winnen over de rechtspositie en na te gaan of het nuttig zal zijn om een extra verzekering af te sluiten. Verzekeringskantoren benaderen met enige regelmaat de specifieke doelgroep van militairen met adviezen over het afsluiten van extra verzekeringen, die risico's van militairen zouden moeten dekken als zij op een missie zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan onder meer een kapitaalverzekering en een lijfrentepolis.

De verzekeringskantoren doen vaak voorkomen dat het noodzakelijk is voor militairen om een dergelijke verzekering af te sluiten omdat de huidige rechtspositie daarin niet voorziet, zoals Defensie laat weten. Het ministerie geeft verder aan dat het natuurlijk aan de militairen zelf is om te beslissen wel of niet een verzekering af te sluiten, maar dat ze in elk geval niet onder druk een handtekening zetten onder een verzekering.

Voorzitter van de militaire vakbond, Jan Kleian, windt zich op over deze werkzaamheden van de verzekeringskantoren. De belangrijkste vraag is daarbij hoe De Nederlandse Verzekeringsgroep aan de persoonlijke adresgegevens is gekomen. DNV liet in een reactie weten verbijsterd te zijn over de verklaring, die door Defensie is uitgegeven. Een woordvoerder heeft gemeld dat het bedrijf zich van geen enkel kwaad bewust is. De woordvoerder liet zelfs weten dat hun assurantiekantoor juist in de bres springt voor militairen, die her en der verzekeringen hebben afgesloten met als doel dit probleem op te lossen.

De zegsman van DNV geeft tevens aan dat er op geen enkele manier op een oneigenlijke wijze contact is gelegd met de militairen. De doelgroep van militairen zou zelfs op eigen initiatief bij het assurantiekantoor aankloppen om van een deskundig advies voorzien te worden.

Geschreven door Verzekeren.net op 04-05-2010