Leegstaande woning kent beperkte dekking opstalverzekering


Indien een woning voor een langere periode dan twee maanden leegstaat, dan heeft dat gevolgen voor de dekking van de opstalverzekering. Bij een leegstaande woning wordt in dat geval de dekking van de opstalverzekering beperkt en zal er alleen schade worden vergoed als er sprake is geweest van onder meer brand, inslag door een bliksem, storm of ontploffing. Andere oorzaken van schade vallen bij langdurig leegstaande woningen niet meer onder de dekking.

 

Bovenstaande informatie komt voort uit de uitspraak die door de geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid is gedaan. Een seniorenechtpaar is een aantal jaren geleden overgegaan van de eigen woning naar een verzorgingshuis en dat is door de zoon van het echtpaar bij de tussenpersoon van de verzekering gemeld. Er is echter geen bericht doorgegeven aan de verzekeraar. Na een paar maanden ontstond en er een scheur in de leiding van de stadsverwarming en dat leverde een schadepost op van de woning van 7.500 euro en aan opruimingskosten 1.000 euro.

 

De dekking van de opstalverzekering is door de verzekeraar als gevolg van de verhuizing naar het verzorgingshuis met terugwerkende kracht beperkt. De geleden waterschade kwam daarmee niet meer voor een vergoeding vanuit de opstalverzekering in aanmerking. De zoon van het echtpaar was het niet eens met deze beslissing en uiteindelijk is de zaak voorgelegd aan de geschillencommissie van het Kifid. De verzekeraar werd door deze commissie met een bindende uitspraak in het gelijkgesteld en deze uitspraak kan dan ook voor meerdere verzekerden in Nederland gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als er sprake is van twee koophuizen, waarbij het oude huis nog niet is verkocht en voor overwinteraars die meerdere maanden per jaar in het buitenland verblijven.

 Geschreven door Verzekeren.net op 21-01-2014