Polisvoorwaarden reisverzekering verantwoordelijkheid van verzekeraar


De Geschillencommissie van het Kifid heeft een uitspraak gedaan in een zaak waarin een consument een reis had geboekt naar China en daarbij een annuleringsverzekering had genomen. Voor vertrek naar China heeft de consument de papieren van de annuleringsverzekering mogen ontvangen, maar daarin ontbraken de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden konden ook niet online worden bekeken, want deze ontbraken op de website van de betreffende verzekeraar.

De verzekeraar is volgens de Geschillencommissie verantwoordelijk dat de polisvoorwaarden aan de consument ter beschikking worden gesteld. Indien de polisvoorwaarden de consument niet tijdig bereiken, dan kan de verzekerde van de mogelijkheid gebruikmaken om schade te claimen die normaal gesproken niet onder de dekking valt, zoals in de polisvoorwaarden is opgenomen.

De consument kreeg tijdens de reis lichamelijke klachten, waarna een arts in Beijing heeft aangeraden om de reis af te breken en naar Nederland te gaan. De consument ging daarop naar Nederland en dacht dat de reissom op grond van de annuleringsverzekering voor een vergoeding in aanmerking zou komen. Dat stond namelijk zo op de website vermeld. De verzekeraar stelde zich echter op het standpunt dat de polisvoorwaarden niet waren gevolgd, want daarin staat vermeld dat de consument voor het afbreken van de reis contact had moeten opnemen met de alarmcentrale van de verzekeraar. Dat was niet gedaan.

De verzekeraar wilde niet tot vergoeding van de reissom overgaan, waarna de consument uiteindelijk de Geschillencommissie van het Kifid inschakelde. Daar kwam men tot het besluit dat de consument niet had kunnen weten dat de reissom niet vergoed zou worden bij het opvolgen van de arts in China. De schade van bijna 9.500 euro moet dan ook worden vergoed door de verzekeraar.

 Geschreven door Verzekeren.net op 21-05-2013