InShared keert deel van de premie uit aan verzekerden


Sinds een periode van twee jaar geeft de verzekeraar InShared voor de eerste keer weer een deel van de premie terug aan verzekerden. Het gaat dan wel om verzekerden die in de bepaalde periode geen claims voor schade hebben ingediend. In totaal gaat het om twee procent van de zogenoemde premie-inkomsten van vorig jaar die voor de uitkering van schade gereserveerd is.

 

InShared bestaat vijf jaar en het is nu voor de derde keer dat verzekerden kunnen rekenen op teruggave van een deel van de premie. De hoogte van het terug te ontvangen bedrag varieert. Zo krijgt de ene verzekerde een paar euro terug en ontvangt een ander persoon tientallen euro’s van de verzekeraar. In totaal is er sprake van een reservering van twintig procent van de premiesom voor de bedrijfsvoering en het restant wordt voor het voor de uitkering van schadeclaims gereserveerd. In 2009 werd er acht procent teruggegeven aan verzekerden en in 2010 bedroeg dat percentage zes procent. Daarna is er een aantal jaren geen sprake geweest van een teruggave.

 

Dat er nu een percentage van twee procent wordt uitgekeerd komt onder meer doordat er sprake is van een lagere schadelast. Dat is weer te verklaren uit minder ingediende claims in combinatie met preventieve maatregelen die door verzekerden zijn genomen.

 

Er is vorig jaar bij InShared een groei geweest van 36 procent van het aantal verzekerden. De meeste schadeclaims die zijn ingediend hebben betrekking gehad op aanrijdingen tussen meer partijen, parkeerbotsingen en schade aan de inboedel van verzekerden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 06-05-2014