Premie zorgverzekering 20117 hoger dan verwacht


DSW is ook dit jaar weer de zorgverzekeraar die als eerste de premie voor de zorgverzekering 2017 bekend heeft gemaakt. Met de bekendmaking van de nieuwe premie is meteen duidelijk geworden dat de zorgpremie sterker stijgt dan vooraf in de Miljoenennota is voorspeld. De zorgpremie die DSW volgend jaar in rekening gaat brengen, stijgt met 9,25 euro per maand naar een maandelijks bedrag van 108 euro. Dat komt neer op een jaarpremie van 1.296 euro. In de Miljoenennota werd nog rekening gehouden met een stijging van 3,50 euro, maar in werkelijkheid is de stijging veel hoger gebleken.

 

Een reden van de stijging van de premie zorgverzekering 2017 is de overheveling van de wijkverpleging naar de Zorgverzekeringswet. De overheveling heeft in 2015 plaatsgevonden en is gekoppeld aan een rijksbijdrage die in een periode van vijf jaren afgebouwd wordt. Een andere reden is dat de uitgaven voor de zorg stijgen doordat er sprake is van de toename van het gebruik van dure geneesmiddelen. Verder is het zo dat het basispakket wordt uitgebreid en zijn er nog andere kosten die eveneens stijgen.

 

Het ligt in de lijn der verwachting dat andere zorgverzekeraars ook met een hogere premiestijging komen dan voorspeld is. In de tweede helft van de maand november zijn alle zorgverzekeraars verplicht om de nieuwe premie voor 2017 naar buiten te brengen. DSW is overigens een zorgverzekeraar die één type verzekering aanbiedt met dezelfde premie eb waarbij de vrije keuze van de zorgaanbieder een belangrijke rol vervult. Consumenten hebben tot 1 januari 2017 de tijd om de zorgverzekering op te zeggen en kunnen daarna overstappen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 04-10-2016