Premies zorgverzekering voor 2018 jaar eerder bekend


De premie zorgverzekering voor het jaar 2018 worden eerder bekendgemaakt dan tot op heden het geval is geweest. Met ingang van 2017 zullen de premies van de zorgverzekeringen voor 2018 namelijk een week eerder bekend worden gemaakt door zorgverzekeraars. Tot nu hebben de zorgverzekeraars de gelegenheid om uiterlijk op 19 november de zorgverzekeringspremies naar buiten te brengen, maar die datum wordt nu op een week eerder gesteld.

 

De wijziging van het vervroegen van de bekendmaking van de zorgverzekeringspremies door verzekeraars gaat in voor het jaar 2018. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een voorstel ingediend, waarmee de ministerraad akkoord is gegaan. De reden dat de bekendmaking een week wordt vervroegd, komt doordat er steeds meer verzekeraars zijn die zo laat mogelijk de premie voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering bekendmaken. Het komt regelmatig voor dat op de laatste dag dat het kan de premies naar buiten worden gebracht of enkele dagen voor de datum van 19 november. Naast dat de Belastingdienst profijt heeft van een eerdere bekendmaking in verband met het tijdig uit kunnen voeren en vaststellen van de zorgtoeslag geldt dat ook consumenten ervan profiteren.

 

Consumenten krijgen met de wijziging van de Zorgverzekeringswet namelijk een week extra de tijd om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Overigens stappen de meeste consumenten vaak pas aan het einde van het jaar over in de laatste twee weken dat er nog een mogelijkheid voor is, zodat het voordeel van het vervroegen van de bekendmaking een relatief voordeel genoemd kan worden.Geschreven door Verzekeren.net op 24-05-2016