Premies woonhuisverzekeringen stijgen


Er is een stijging waarneembaar van de premie van woonhuisverzekeringen. Bijvoorbeeld in de vorm van een opstalverzekering voor eigenaren van woningen. De reden achter de stijging van de premie is onder meer dat er sprake is van extremer weer. Als gevolg van de extremere weersomstandigheden ontstaat er meer schade aan de woningen. Dat leidt er weer toe dat verzekeringsmaatschappijen te maken krijgen met meer uitkeringen van schadevergoedingen.

 

ASR is een van de verzekeraars die heeft besloten om de premie van de woonhuisverzekering te verhogen. Overigens zijn in het verleden de premies vanwege de extremere weersomstandigheden ook al eens verhoogd. Het is dus niet een eenmalige verhoging van de verzekeringspremie geweest als de premie nu weer stijgt van woonhuisverzekeringen. Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten dat het mogelijk is dat in specifieke gebieden de premies stijgen. In extreme situaties is het zelfs mogelijk dat er sprake is van het uitsluiten van risico’s.

 

Er zijn ook verzekeraars die zelf actie ondernemen als het gaat om de extremere weersituaties. Interpolis heeft bijvoorbeeld het plan om groendaken te gaan realiseren. Overigens is Interpolis van mening dat het niet zover komt dat weerschade in de toekomst niet te verzekeren is. Er is twee jaar geleden ook al aandacht besteed aan meer schade als gevolg van noodweer. De klimaatverandering is daar de reden van. In 2017 dacht het Verbond van Verzekeraars ook al dat het weer extremer werd en dat de ontwikkeling daarvan sneller gaat dan mogelijk de verwachting is. Verzekeraars hebben dan ook al meerdere jaren te maken met toenemende schade als gevolg van weersveranderingen.Geschreven door Verzekeren.net op 04-06-2019