Groter beroep op rechtsbijstandverzekeringen in crisistijden


In tijden van crisis wordt er vaker een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering en dan met name op het gebied van arbeidsrecht. In economisch slechte tijden is er namelijk sprake van meer faillissementen en loopt het aantal gedwongen ontslagen op. Vorig jaar werden er ongeveer 98.000 zaken behandeld op het gebied van arbeidsrecht en werden en rechtshulpverleners en advocaten veelvuldig ingeschakeld om de mensen juridische bijstand te verlenen. In vergelijking met een jaar eerder is dat een stijging van 6,5 procent en ten opzichte van 2007 is dat zelfs een stijging van veertig procent.

Bovenstaande percentages zijn gemeld door het Verbond van Verzekeraars nadat er een bericht verscheen in de Metro dat er een run is ontstaan op de rechtsbijstandverzekeringen in verband met de vrees ontslagen te worden. Mensen zijn in deze tijd bang hun baan te verliezen als gevolg van bijvoorbeeld een faillissement of door een reorganisatie. Om verzekerd te zijn van juridische bijstand wordt er preventief een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Ook steeds meer ambtenaren die in dienst zijn van de overheid maken vaker gebruik van de gelegenheid om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. Er is niet alleen sprake van een toename van het aantal rechtsbijstandverzekeringen, want ook met betrekking tot de bestaande polissen is er duidelijk een toename van de hulpvragen waar te nemen.

Het oude record van arbeidszaken dateert overigens uit 2009. In dat jaar werden er 102.500 arbeidszaken behandeld. Rechtsbijstandverzekeraars veronderstellen dat er dit jaar een nieuw record zal worden neergezet door de slechte economische vooruitzichten.

 Geschreven door Verzekeren.net op 02-04-2013