Vaker beroep op rechtsbijstandverzekering bij burenruzies


Er wordt vaker dan ooit een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering als er zich een conflict met buren voordoet. In een periode van twee jaar tijd is het aantal meldingen ten aanzien van burenruzies en het inroepen van rechtsbijstand met de helft gestegen. Dat blijkt uit de gegevens van Achmea Rechtsbijstand, waar in 2011 nog vierhonderd keer een melding werd gedaan in verband met burenruzie en dat aantal in 2013 op zeshonderd meldingen is uitgekomen.

 

In het zomerseizoen laaien de meeste conflicten op tussen buren. Dat heeft alles te maken met de weersomstandigheden waardoor mensen meer tijd buiten in de tuin, op straat of op het balkon doorbrengen. Gevallen van geluidsoverlast, overlast door barbecue of ander ongemak kunnen dan leiden tot burenruzies. De emoties kunnen bij conflicten tussen buren groot oplopen, waarbij er steeds vaker een juridisch conflict van wordt gemaakt. Problemen lijken minder vaak uitgesproken te worden en in plaats van dat er gecommuniceerd wordt over overhangende takken wordt vaak al snel een beroep gedaan op de rechtsbijstandverzekering.

 

De meeste burenruzies en conflicten komen voor in de periode april tot en met oktober en er zijn situaties die vaak tot hinder en overlast leiden. Een van de belangrijkste oorzaken van het ontstaan van een conflict is geluidshinder en op de tweede plaats komt rookoverlast. Ook beplanting en overhangende takken zijn in de genoemde periode nogal eens goed voor het ontstaan van ruzie en spelende kinderen worden evenmin niet altijd gewaardeerd. Bij Achmea is er in elk geval een forse toename van juridische geschillen waar te nemen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 05-08-2014