Regenverzekering op eerste plaats in top tien van overbodige verzekeringen


Consumenten in Nederland willen graag goed verzekerd zijn tegen de meest uiteenlopende risico’s. Het goed verzekerd willen zijn heeft tot gevolg dat er regelmatig totaal overbodige verzekeringen worden afgesloten. Een voorbeeld van een overbodige polis is de regenverzekering. Een regenverzekering kan worden afgesloten om het risico van hevige regenval tijdens een vakantie te dekken. Bij stortbuiten zou er dan een vergoeding kunnen worden uitgekeerd als de vakantie door de regen in het water valt.

 

Een regenverzekering kent echter bijzonder strenge voorwaarden en er zal dan ook enorm veel regen moeten vallen om voor een vergoeding vanuit de verzekering in aanmerking te kunnen komen. In de praktijk zal het niet zo snel zo hard en veel gaan regenen dat er met succes aanspraak gemaakt kan worden op de regenverzekering.

 

Er zijn nog een groot aantal andere polissen die door consumenten worden afgesloten en gerekend kunnen worden tot de overbodige verzekeringen. Zo wordt bij de aankoop van een smartphone vaak een aparte smartphoneverzekering afgesloten. Schade aan de smarthphone kan echter ook vanuit de inboedelverzekering vergoed worden als dat van toepassing is. Het is dan ook verstandig om niet direct een verzekering af te sluiten bij het boeken van bijvoorbeeld een vakantie of de aankoop van een smartphone. Het is beter om daarna te overwegen, of het afsluiten van een extra verzekering iets toevoegt of eerder als overbodig kan worden beschouwd.

 

Het niet afsluiten van overbodige verzekeringen kan in ieder geval tot een grote besparing leiden. In de top tien met overbodige verzekeringen komen verdere polissen voor, zoals een garantieverzekering, tuinverzekering en catastrofeverzekering.

 Geschreven door Verzekeren.net op 04-03-2014