Reisverzekering vergoedt vaak eigen risico basisverzekering


Bij het afsluiten van een reisverzekering met een dekking voor medische kosten wordt er doorgaans een vergoeding verstrekt voor het eigen risico van de zorgverzekering. Dat geldt in ieder geval voor een groot aantal verzekeraars. Er kunnen tijdens een vakantie zorgkosten ontstaan, waarvoor een beroep moet worden gedaan op de reisverzekering.

 

Het is dan handig om te weten dat het bedrag van het eigen risico ook onder de dekking van de polis kan vallen. Aangezien niet alle reisverzekeraars deze optie bieden, is het uiteraard van belang om de polisvoorwaarden even door te nemen. Of er bij het afsluiten van een reisverzekering op te letten.

 

De Nederlandse basisverzekering vergoedt kosten voor medische zorg in het buitenland tot het niveau van de kosten, zoals deze in Nederland zouden worden gemaakt. De kosten voor spoedeisende hulp in het buitenland vallen echter wel onder het eigen risico van de basisverzekering. Het risico kan worden afgedekt door medische kosten bij de reisverzekering onder te brengen en na te gaan of de verzekeraar ook het eigen risico vergoedt indien dat van toepassing is. Dat wordt natuurlijk extra interessant op het moment dat een verzekerde heeft gekozen voor het hoogste vrijwillig eigen risico.

 

Indien er een claim wordt ingediend op basis van medische kosten, dan zal de verzekerde wel zelf de rekening van het eigen risico moeten declareren. Er zijn altijd consumenten die niet op de hoogte zijn van de vergoeding van het eigen risico vanuit de reisverzekering en dat dan ook maar gewoon betalen aan de eigen zorgverzekeraar.

 Geschreven door Verzekeren.net op 19-05-2015