Schadevrije jaren autoverzekering zijn beperkt geldig


Consumenten in Nederland die een bepaalde periode geen eigenaar zijn geweest van een auto kunnen te maken krijgen met het verval van schadevrije jaren. Het komt namelijk voor dat bij een groot aantal verzekeraars het aantal schadevrije jaren maar een geldigheid heeft van een jaar. Bij het opnieuw aanschaffen van een auto en het afsluiten van een autoverzekering wordt er dus niet altijd rekening gehouden met het aantal schadevrije jaren dat de autobezitter in het verleden heeft opgebouwd.

 

Er wordt dan ook voor een beter systeem gepleit, waarbij de afbouw van het aantal schadevrije jaren op een gelijke manier verloopt als de opbouw van schadevrije jaren. Op dit moment is het Verbond van Verzekeraars al actief bezig om nieuwe regels op te stellen met betrekking tot het aantal schadevrije jaren, maar die blijken niet altijd even gunstig te zijn voor de eigenaren van auto’s.

 

Per 1 januari 2014 is het verplicht gesteld dat verzekeraars het aantal schadevrije jaren op het polisblad van de autoverzekering vermelden. De premiekorting wordt hoger naarmate er door de verzekerde meer schadevrije jaren zijn opgebouwd. Indien er schade wordt gelegen kan de korting op een lager niveau worden vastgesteld tenzij er sprake is van een bonus/malus bescherming.

 

De wijze waarop verzekeraars omgaan met het aantal schadevrije jaren verschilt nogal, zodat het voor consumenten die willen overstappen van autoverzekering zeker raadzaam kan zijn om aan dit aspect aandacht te besteden. De vergelijkingssite Independer pleit er overigens voor dat verzekeraars een gelijk percentage aan korting zouden moeten toepassen op de premie van de autoverzekering.

 Geschreven door Verzekeren.net op 08-04-2014