Tarieven verzekeringen voor mannen en vrouwen voortaan gelijk


Bij de verzekeraars werd er in Nederland op het gebied van bijvoorbeeld overlijdensrisicoverzekeringen altijd een onderscheid gemaakt tussen vrouwen en mannen. Dat onderscheid kwam tot uitdrukking in de hoogte van de premie van de verzekering. Het verschil in premie op basis van het geslacht wordt echter niet meer getolereerd, want in Brussel zijn nieuwe Europese regels opgesteld. Uit nieuwe regels blijkt dat er geen onderscheid meer mag worden gemaakt in premies en voorwaarden van verzekeringen tussen vrouwen en mannen.

 

De premies van de overlijdensrisicoverzekeringen moeten dus voor mannen en vrouwen gelijk worden en dat terwijl de levensverwachting van beide groepen nog altijd uiteenloopt. De verzekeraars krijgen door de gelijkstelling van de premies voor mannen en vrouwen te maken met een hoger risico. Ook consumenten ondervinden natuurlijk de gevolgen van de nieuwe Europese regels. Het kan zo zijn dat een vrouw ineens een hogere verzekeringspremie moet gaan betalen voor dezelfde verzekering en een man te maken krijgt met een verlaging van de verzekeringspremie. Dit zal het geval zijn bij overlijdensverzekeringen en bij levensverzekeringen zal juist het omgekeerde het geval zijn, waarbij de vrouw minder betaalt en de man meer.

 

Op dit moment betalen mannen voor een overlijdensrisicoverzekering nog meer dan vrouwen, want vrouwen hebben een langere levensverwachting. Dat onderscheid komt dus te vervallen door het gelijktrekken van de premie. Bij de nieuwe premieberekening zullen de meeste verzekeraars uitgaan van een gewogen gemiddelde premie die dus voortaan voor vrouwen en voor mannen zal gaan gelden. Overigens blijven verzekerden hun bestaande polis houden en gelden de veranderingen voor nieuwe verzekerden.

 Geschreven door Verzekeren.net op 15-01-2013