Steeds meer valse claims bij verzekeringen


Er is door de verschillende verzekeraars een toename geconstateerd van valse claims die worden ingediend om geld via de verzekering uitgekeerd te krijgen. In de afgelopen vijf jaar is het aantal gevallen waarin sprake was van zware fraude met de verzekering toegenomen met vijfentwintig procent. De verzekeringsmaatschappijen in Nederland vermoeden zelf dat het aantal fraudegevallen nog veel hoger ligt en veronderstellen dat tien procent van alle ingediende claims niet helemaal zuiver zijn.

 

Bij zware gevallen van fraude is er sprake van grote bedragen die via de verzekering zouden worden uitgekeerd. Het gaat in dat geval om ernstige situaties, zoals een verkeersongeluk met een auto die in scène is gezet. In het jaar 2012 hebben verzekeraars ongeveer vijfentwintighonderd keer dergelijke gevallen vastgesteld. Het spreekt voor zich dat kleine fraude met valse claims indienen bij de verzekeraar nog vaker voorkomt.

 

Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit heeft een schatting gemaakt van het bedrag dat verzekeraars onterecht zouden uitkeren en dat bedrag komt neer op ongeveer 900 miljoen euro. Opvallend is dat er veelvuldig gefraudeerd wordt met het indienen van valse claims op grond van de autoverzekering. Dat blijkt namelijk in de helft van de fraudegevallen zo te zijn. De uiteindelijke rekening van de fraude komt overigens op het bordje van de consument terecht. Indien er in het geheel geen sprake zou zijn van fraude, dan scheelt dat de consument per jaar ongeveer een bedrag van 150 euro aan premie. Verzekeraard worden echter steeds efficiënter in het opsporen van fraude en daaruit is de vastgestelde toename uiteraard voor een deel te verklaren.

 Geschreven door Verzekeren.net op 13-08-2013