CDA wil verplichte basisverzekering voor loondoorbetaling bij ziekte


Het CDA wil dat iedereen die werkt een verplichte basisverzekering moet afsluiten om daarmee de loondoorbetaling tijdens ziekte te garanderen. Het loon zou dan voor een maximale duur van twee jaar doorbetaald worden. De basisverzekering zou niet alleen voor werknemers moeten gelden, maar ook voor zelfstandigen. Het risico met betrekking tot het inkomensverlies wordt dan door de werknemers en zelfstandigen opgevangen. Het zou dan de bedoeling zijn dat werkgevers de eerste acht weken voor een doorbetaling van het loon zorgen en niet meer zoals nu het geval is daar tot maximaal twee jaar toe verplicht zijn.

 

Er wordt vandaag in de Tweede Kamer door de CDA gepleit voor het invoeren van een dergelijke basisverzekering. De gedachte achter de invoering van de verplichte basisverzekering is dat bedrijven meer genegen zullen zijn mensen in dienst te nemen, waaronder ook ouderen. Op dit moment zijn veel bedrijven huiverig om personeel vast in dienst te nemen doordat er sprake kan zijn van hoge kosten voor de werkgever als iemand langdurig ziek wordt. De keuze valt daarom vaker op het inhuren van personeel met een flexibel arbeidscontract of op het inhuren van een zelfstandige. Dat zorgt voor minder risico’s voor de werkgever als personeel door ziekte tijdelijk niet in staat is om te werken.

 

Overigens heeft het CDA daarbij aangegeven dat de premie voor de verplichte basisverzekering voor loondoorbetaling betaalbaar zou moeten blijven. Dat de premie betaalbaar moet blijven, komt doordat er een verplichten karakter aan verbonden zal zijn voor werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

 Geschreven door Verzekeren.net op 01-12-2015