Verzekering tegen overstroming hard nodig


Volgens verzekeringsmakelaar Aon worden verzekeringen tegen overstromingen in Nederland steeds harder nodig. Door het hoge risico dat we in Nederland lopen door de lage ligging van het land ten opzichte van de zeespiegel en het veranderende klimaat wordt een wateroverlastverzekering volgens Aon in de toekomst waarschijnlijk bittere noodzaak.

 

Natuurgeweld


Wereldwijd worden we steeds vaker geconfronteerd met natuurrampen waarbij grote gebieden worden overstroomd. Een tsunami of rivieren die uit hun oevers treden zorgen steeds vaker voor grote schade. In veel andere delen van de wereld zijn er inmiddels al wel verzekeringen tegen wateroverlast beschikbaar - soms zelfs verplicht - maar in Nederland nog niet. Hier vertrouwen we al decennia lang op de dijken, waterkeringen en andere voorzieningen. Volgens sommige experts zelfs wat te veel. Volgens hen kan hier ook het noodlot toeslaan en een goede verzekering kan dan onnodig extra leed helpen voorkomen.

 

Overheid

Wanneer je in Nederland wordt geconfronteerd met een overstroming waarbij er schade moet worden gecompenseerd, wordt dit veelal door de overheid opgevangen. Door de Wet Tegemoetkoming Schade van rampen en zware ongevallen wordt een bepaald deel van de schade goedgemaakt, echter is het dan altijd de vraag wie betaalt en hoeveel precies. Veel onduidelijkheid dus en ook nog eens een schadepost voor de overheid zelf.

 

Andere landen


In veel andere landen waar minder goede voorzieningen zijn getroffen tegen het water als in Nederland moeten overstromingen verplicht worden meeverzekerd. In Nederland niet, vooral omdat Nederlandse verzekeraars bij de watersnoodramp in 1953 een enorm groot bedrag moesten uitkeren. Sinds die tijd zijn overstromingen niet meer te verzekeren.Geschreven door Verzekeren.net op 28-07-2011