Herziening met betrekking tot informatie over verzekeringen


Met ingang van 1 januari 2016 zal er op een andere manier invulling worden gegeven aan het verstrekken van informatie over verzekeringen. Het gaat dan om de informatieverstrekking met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van een polis voor de vijftien meest gangbare verzekeringen. Om consumenten meer duidelijkheid te bieden, zal er met ingang van volgend jaar gebruik worden gemaakt van iconen. Aan de hand van de iconen moet het voor de consumenten in één keer duidelijk zijn wat er onder de dekking valt, maar ook wat er bijvoorbeeld niet onder valt. De iconen zijn uniform en worden ook wel aangeduid met de term digitale verzekeringskaarten.

 

Het initiatief heeft vorm gekregen doordat onderzoek heeft uitgewezen dat het voor consumenten vaak onduidelijk is wat de voorwaarden van een verzekering zijn en wat de uitsluitingen zijn. Er is in opdracht van het Verbond van Verzekeraars door GfK een onderzoek uitgevoerd onder consumenten. Daaruit is naar voren gekomen dat er veel waarde gehecht wordt aan simpele en heldere informatie over verzekeringen. Meer dan 90 procent van de respondenten heeft laten weten dat de dekking van verzekeringen duidelijk moet zijn, zodat de consument weet wat er wel en niet gedekt wordt door de polis. 85 procent heeft laten weten het belangrijk te vinden dat er sprake is van helder taalgebruik, zodat de informatie begrijpelijk is . 43 procent vindt het lastig om polissen van verzekeraars te vergelijken. Er is meer dan een jaar gewerkt aan het ontwikkelen van digitale verzekeringskaarten in de vorm van iconen om consumenten meer duidelijkheid te bieden en met ingang van 1 januari 2016 zal daar gebruik van worden gemaakt.

 Geschreven door Verzekeren.net op 15-12-2015