Verzekeringen te raadplegen via Verzekeringskaarten


Het Verbond van Verzekeraars heeft bekendgemaakt dat de introductie van Verzekeringskaarten, waarop verzekeringen geraadpleegd kunnen worden, een uitstekende start heeft gemaakt. Er zijn al meer dan veertig verzekeringsproducten die beschikbaar zijn gekomen via de Verzekeringskaarten en daar komen er nog veel meer bij. De kaart is voor consumenten gemakkelijk te raadplegen, waarbij snel inzicht kan worden verkregen in de dekking van de verzekering. Nadat er al 43 kaarten online gepresenteerd zijn door twaalf verzekeraars zijn de kaarten al tweeduizend keer bekeken door consumenten.

 

De Verzekeringskaarten zijn ontstaan op initiatief van de verzekeringsbranche zelf. Er is namelijk uit onderzoek gebleken dat consumenten het belangrijk vinden om snel inzicht te krijgen in de dekking van de verzekering. Daarbij wordt helder en duidelijk taalgebruik bovendien op prijs gesteld. De introductie van de Verzekeringskaarten zal overigens stapsgewijs plaatsvinden, waarbij het streven is om aan het einde van dit jaar alle kaarten online beschikbaar te hebben. Er zijn al meerdere verzekeraars die de stap hebben genomen om de kaarten te introduceren, zoals Aegon, Ardenta, DAS en Allianz. Er staan overigens nog 175 kaarten klaar die online worden gepresenteerd.

 

Overigens is het wel zo dat op de Verzekeringskaarten bij verschillende verzekeraars dezelfde iconen van toepassing zijn, maar dat er daarnaast sprake is van een eigen huisstijl, zodat de verzekeraar herkenbaar blijft. NH816 heeft als verzekeraar een kaart voor de inboedelverzekering online gezet en bij DAS is de voorkeur gegeven aan het presenteren van de rechtsbijstandverzekering. Bij ZLM kan onder meer de Verzekeringskaart voor een reisverzekering worden geraadpleegd.

 Geschreven door Verzekeren.net op 09-02-2016