Verzekeringen zien winst verdwijnen door BP


Door de grote olievlek die is ontstaan in Amerika bij een booreiland van BP, denken vele verzekeraars in de rode cijfers te komen. Mede doordat het oorkaan seizoen in opkomst is komt de klap extra hard aan. Verzekeringen zijn afgesloten voor diverse natuur rampen en daar valt de olieramp ook onder. De claims bij verzekeraars blijven maar oplopen waardoor er een mogelijkheid bestaat deze in problemen kunnen komen. De vlek blijft zich uitbreiden en elke afgesloten verzekering zal hier de consequenties van op zich moeten nemen. BP zal grotendeels verantwoordelijk worden gehouden in misschien wel de grootste natuurramp aller tijden.

Vele verzekeringen maken van geld nog meer geld door dit te investeren, als er minder overblijft doordat er meer uitgekeerd moet worden zal de omzet hierdoor ook dalen. Een risico bij een bepaalde ramp wordt ingeschat door vele verzekeraars, de olieramp van BP is erg onderschat waardoor de kosten aanzienlijk hoger worden dan was verwacht. De ramp zal naar verluit 2.8 miljard euro gaan kosten wat voor een verzekeraar erg hard aankomt. Een hele jaarwinst per verzekering kan verdwijnen door een ramp als deze. Vele verzekeraars zijn samengekomen om tot de conclusie te komen geen verzekeringen met hoge risico’s te snel te verstekken.

Stijging van de premie ligt nog niet als eerste keuze. De omvang van de ramp kan overschat worden, zo blijft de schade per verzekering beperkt en zal het niet in de rode cijfers eindigen. Indien dit wel het geval zal zijn zou er voor een premiestijging worden gekozen om het rode gat op te vullen.

Geschreven door Verzekeren.net op 12-06-2010