Verzekeringsclaims door brand vaakst in Vinex wijken


Uit een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars is gebleken dat de kans op brand het grootste is in zogenoemde Vinex-wijken. Daar komen namelijk de meeste claims vandaag als er schade is ontstaan door brand en er een beroep op de inboedelverzekering of opstalverzekering wordt gedaan. Het blijkt dat de kans op brand zelfs 37 procent hoger ligt bij huizen in Vinex-wijken.

 

Er is in het onderzoek gekeken naar brandclaims die door huishoudens zijn gedaan en in 2013 waren dat er in totaal 115.000. De meeste branden zijn ontstaan als gevolg van een defect apparaat, door broei of bijvoorbeeld door brandstichting. Het aantal claims op de verzekering dat in Vinex-wijken als gevolg door brand is gedaan, ligt opvallend hoog. Er is echter wel een voor de hand liggende reden, want in dergelijke wijken wordt brand vaak niet snel ontdekt. Dat komt enerzijds doordat de bewoners vaak tweeverdieners zijn en dus niet overdag aanwezig in huis. Anderzijds worden er veel klussen uitgevoerd in de nieuwe woningen en is er sprake van de aanwezigheid van relatief meer elektronica. Verder komt ook vandalisme nogal eens voor.

 

De meeste woningen krijgen overigens rond de jaarwisseling met brand te maken en in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Overijssel komen de meeste branden per huishouden voor. In deze provincies zijn er in verhouding meer dunbevolkte gebieden en daar wordt brand minder snel opgemerkt. In 2013 heeft maar liefst één op de vijfenzestig huishoudens op een of andere manier met brand te maken gekregen, waarbij de meeste claims uit Vinex-wijken kwamen.

 Geschreven door Verzekeren.net op 14-10-2014