Wisselen van zorgverzekeraar steeds gebruikelijker


Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa blijkt dat mensen steeds vaker overstappen van de ene verzekeraar naar de andere. In 2011 stapt ongeveer een kwart meer over dan in 2010, dit komt neer op ongeveer 900.000 mensen in totaal.

 

De belangrijkste reden die door de NZa wordt gegeven voor het stijgende aantal overstappers is de gestegen nominale premie. Het voordeel dat kan worden behaald door naar een andere aanbieder te gaan is wel kleiner dan in voorgaande jaren. In totaal wordt er in 2011 iets meer dan 35 miljoen euro bespaard door de zorgverzekering bij een andere verzekeraar onder te brengen.

 

Meer collectief verzekerden


Ook in het aantal collectieve verzekeringen is een stijgende lijn te ontdekken. In 2011 is 66% van de verzekerden via werkgever, vakbond of verenigingen collectief verzekerd. In 2010 was dit percentage nog 60%. De collectieve verzekeringen zitten al een aantal jaar in de lift, sinds 2007 stijgt het percentage gestaag. Ook wordt de groep die via een collectief op internet is verzekerd steeds groter.

 

Minder aanvullende verzekeringen


Het aantal mensen dat een aanvullende verzekering heeft afgesloten heeft een daling ingezet. Toch hebben nog steeds 9 van de 10 mensen een aanvullende verzekering. Opvallend is wel dat mensen die individueel zijn verzekerd er vaker voor kiezen om geen aanvullende verzekering af te sluiten, daar ligt het percentage mensen dat aanvullend is verzekerd op 80%. Het gebeurt nog weinig dat mensen hun aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar onderbrengen dan waar ze hun gewone polis bij hebben lopen. Bij minder dan 1% is dit het geval.Geschreven door Verzekeren.net op 05-08-2011