Advies om de zorgpolis goed te bekijken


Nederlanders hebben er steeds meer baat bij om de zorgpolis eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen. De ziektekostenverzekeraars voeren onderling een grote concurrentiestrijd en dat biedt mogelijkheden voor de consumenten om een goede vergelijking te maken tussen de premies en de inhoud van de zorgpakketten. De particulieren krijgen wat dat betreft steeds meer keuzemogelijkheden ten aanzien van de samenstelling van zorgpakketten en de daarbij behorende premie.

Zorgverzekeraar Menzis heeft het voortouw genomen in de presentatie van het nieuwe zorgpakket voor het jaar 2012. Binnenkort zullen de ziektekostenverzekeraars hun klanten een passend aanbod moeten doen voor het komende jaar. Dat moet gebeuren voor 19 november en consumenten hebben daarbij de gelegenheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Er moet dan wel rekening gehouden worden met het tijdig overstappen en het kenbaar maken aan de huidige zorgverzekeraar voor 1 januari 2012. De opzeggers hebben dan de hele maand januari de tijd om een nieuwe ziektekostenverzekeraar te vinden en daar een zorgverzekering af te sluiten.

Menzis is één van de verzekeraars, die de premie van de zorgverzekering niet al te ver laat stijgen. De premie voor de basiszorgverzekering zal bijvoorbeeld maar met 1,75 euro stijgen. De verwachte hoge premiestijging zoals deze door experts is voorspeld, is bij deze zorgverzekeraar dus uitgebleven.

Consumenten worden echt aangeraden om de voorwaarden van de nieuwe zorgpolis goed te bekijken en te vergelijken met aanbiedingen van andere ziektekostenverzekeraars. Het beste aanbod kunnen de consumenten alleen maar vinden door meerdere zorgpolissen met elkaar te vergelijken.Geschreven door Verzekeren.net op 02-11-2011