Consumenten positief over zorgverzekeraar


Er is een onderzoek uitgevoerd door het Verbond van Verzekeraars waaraan meer dan negenduizend verzekerden hebben meegedaan en waarbij de uitkomst voor de zorgverzekeraars zeker positief is te noemen. De consumenten zijn namelijk redelijk positief gestemd over de zorgverzekeraars in Nederland en geven deze verzekeraars een gemiddeld rapportcijfer van 7,5. Dat is iets minder dan het rapportcijfer dat werd toegekend aan de schadeverzekeraars, want deze verzekeraars kregen een gemiddeld cijfer van de deelnemers van 7,7.

 

Overigens is er in het onderzoek wel een verschil aangemerkt tussen nieuwe klanten en verzekerden die een claim hebben ingediend bij een verzekeraar. Degene die een claim hadden ingediend waren nog positiever gestemd over de verzekeraar dan de nieuwe klanten. Dat is op zich wel logisch te verklaren, want als een claim naar tevredenheid wordt afgehandeld, dan is de klant natuurlijk tevreden.

 

Klanten hebben verder het idee dat zij als belangrijk worden gezien door de verzekeraars in Nederland, want van de deelnemers aan het onderzoek kwam daaruit een percentage van 67 procent naar voren. Snelheid en de hoogte van de vergoeding waren elementen die door 87 procent van de respondenten als belangrijk werd ervaren en waar tevredenheid over heerste.

 

Het onderzoek van het Verbond van Verzekeraars laat zien dat de verzekerden in Nederland zeker tevreden zijn met de zorgverzekeraars en schadeverzekeraars in het land. Het hangt natuurlijk van de individuele beleving af en of er in het verleden bijvoorbeeld een claim is ingediend of dat een verzekerde verder nog geen beroep heeft gedaan op de service van de zorgverzekeraar of schadeverzekeraar.

 Geschreven door Verzekeren.net op 01-10-2013